Dobrovolnictví

Každý dobrovolník je v Domově vždy vítán.
Aktivity, se kterými nám dobrovolníci mohou pomoci: doprovod obyvatel do kluboven, pomoc při organizaci různých akcí jako je maškarní rej, grilování v areálu Domova, vycházky do přírody či města, pravidelné akce jako mikulášská, velikonoční zábava, živá hudba + tanec, zpěv, narozeniny, den matek atd.
Takové a podobné akce by se v případě pomoci dobrovolníků mohly konat častěji, což by naši obyvatelé uvítali.
Dobrovolníci se mohou zapojil do každodenních činností spolu s instruktorkami sociální péče a masérem, ať už skupinových (denně terapie v ergo klubovnách: zpěv, ruční práce, starost o drobná zvířátka, povídání, četba, komunikace s obyvatelem a pomoc při chůzi, v pátek “kavárna” s hudbou, tancem, meditací apod.) či individuálních (zejména povídání, předčítání, naslouchání).

Požadavky na dobrovolníky nejsou nijak odborně specifické. Pokud má někdo vztah ke starším obyvatelům, oplývá empatií, je milý, srdečný, ochotný, trpělivý a dokáže naslouchat a být příjemným společníkem, má v Domově vždy dveře otevřené.

Domov, jeho obyvatelé, by potřebovali společníky především v odpoledních hodinách. Skvělá by byla “parta” dobrovolníků, kteří by k nám docházeli pravidelně, střídali se, na 1 – 2 hod. v počtu až tří lidí po celý rok tak, aby si naši obyvatelé zvykli na ,,své‘‘ dobrovolníky a naopak.
Koordinátorem dobrovolníků jsou instruktorky sociální péče a masér.
Telefony a emailové adresy v sekci Kontakty, v případě zájmu kontaktujte ředitelku či vedoucí úseku přímé péče.


Pro případné dobrovolníky návrh smlouvy Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova zde pro ty, kteří se už rozhodli s tím, že Smlouva vztah mezi dobrovolníkem a Domovem upravuje, ošetřuje, dobrovolníka však nijak nezavazuje z hlediska frekvence návštěv; dobrovolník vykonává dobrovolnickou činnost tak, jak jemu vyhovuje, jak on sám může, jak je jemu příjemné.
Letáček pro ty, kteří se teprve rozhodují zde; lze použít ve školských či jiných zařízení pro účely oslovení zájemců o dobrovolnickou činnost.


Dne 18.3.2010 byla mezi Domovem a Fórem dárců, Praha uzavřena Smlouva o spolupráci.
Fórum dárců je organizací, jejímž předmětem činnosti je mj. sdružovat firemní a nadační dárce a propagovat v České republice koncept společenské odpovědnosti firem . Zároveň je provozovatelem služby Firemního dobrovolnictví a portálu www.zapojimse.cz, jejímž cílem je zprostředkování dobrovolnických akcí pro obchodní společnosti a neziskové organizace.