INFO PRO KONTAKTNÍ OSOBY

Vážení přátelé,

vzhledem k častým emailovým dotazům typu: ,, …naše babička má Alzheimera, máte volné místo…?‘‘, na které se nedá bez dalších informací stručně emailem odpovídat, Vás, tj. rodinné příslušníky zájemců , prosíme o následující postup, na základě kterého se Vám dostane veškerých aktuálních informací.

1) Prostudujte si, prosím, naše webové stránky, ze kterých se dozvíte vše zásadní, tj. vše o naší cílové skupině – okruhu osob, kterým sociální službu poskytujeme (především věk a závislost na pomoci jiné fyzické osoby – těžká nebo úplná, psych. dg. ), info o poskytované sociální službě, také třeba info o platbách apod.

2) Určete si, prosím, v rámci rodiny tzv. kontaktní osobu, tj. osobu, která má přehled o zdravotně sociální situaci zájemce.

3) Telefonicky kontaktujte, prosím, sociální pracovnici Domova (kontakt – viz sekce Kontakty), s níž proberete základní informace týkající se zájemce.

Dospějeme-li společně k závěru, že by zájemce mohl patřit do naší cílové skupiny, domluvíme si osobní schůzku zde v Domově, na které dostanete detailní informace, formuláře k vyplnění (poradíme, jak je vyplnit), zodpovíme Vaše dotazy, prohlédnete si zařízení event. si už domluvíme termín sociálního šetření v místě současného pobytu zájemce atd.

V opačném případě Vás nasměrujeme na sociální službu poskytující požadovanou sociální službu. Teprve na základě bližších informací ohledně zdravotního stavu zájemce a dalších informací, event. na základě závěrů sociálního šetření v místě současného pobytu zájemce, tj. teprve po určení oddělení, na kterém poskytujeme přesně tu službu, kterou konkrétní zájemce potřebuje a požaduje, jsme Vám schopni sdělit více k umístění v pořadníku resp. to, zda na takovém oddělení je v tu chvíli volné místo. Přesně vymezit ,,čekací dobu‘‘ skutečně nelze.

Domov preferuje jednoznačně osobní setkání se samotným zájemcem, takže, pakliže je to jen trochu možné vzhledem k zdravotnímu stavu zájemce, dopřejte zájemci návštěvu zařízení tak, aby se on sám mohl rozhodnout, zda chce žít u nás v Domově, aby si poslechl nabídku služeb a sám se rozhodl, které služby chce čerpat, aby si prohlédl zařízení a jeho okolí, aby on i Domov získat potřebné informace.

Pokud zájemce není schopný dopravy na MATYÁŠ, bude se Domov s ohledem na vzdálenost aktuálního pobytu zájemce snažit zájemce navštívit v jeho přirozeném prostředí nebo v místě současného pobytu. Na prvním osobním setkání rádi uvítáme kontaktní osobu, ale stejně tak i ostatní blízké osoby zájemce.

O tom, jaké osobní údaje a koho si žádáme a dále zpracováváme – viz sekce GDPR.

Za Domov děkuje za spolupráci JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka