Aktualita ze dne 8.9.2022

Pečení aneb matyášovské páteční kavárničky.  Jak vidno  i z foto, plné soustředění  i  rovnoprávné nebo – chcete-li – gendrově vyvážené rozdělení prací dalo vzniknout na konci srpna výtečnému kynutému švestkovému koláči s mákem a drobenkou, vizuálně na plechu, na talíři i reálně  pak doslova k nakousnutí.

Klientka paní Milena se ráda pochlubila vlastnoručně upleteným povlakem na polštář  a šálou (mít tak její trpělivost….).

Tvarohová bábovka z minulého týdne taky nevypadala vůbec marně, ač klubovna  – tentokrát z důvodu zamezení virové nákazy nikoliv covidové – přesunuta do společenské místnosti AB. Bojové podmínky, to je naše, to umíme. Foto zde.


REKO. Na základě rozhodnutí zadavatele, tedy Karlovarského kraje, usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 997/08/22 ze dne 22. 8. 2022 v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů  byla  jako nejvýhodnější nabídka na akci ,,Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku – stavební práce“, neboli na stavební práce 1. etapy vyhodnocena nabídka Společnosti pro Humanizaci sociální

služby Domova MATYÁŠ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost složená z ved. společníka Metrostav DIZ s.r.o. a druhého společníka BAK stavební společnost, a.s.

Že to vypadá složitě? Petr nebo Pavel, nám je to v zásadě jedno, hlavně aby práce byla kvalitní. Personálu patří pak velký  dík za likvidaci céčkového interiéru a  v případě údržby i exteriéru. ,,Zbytek“ už je na chlapcích (příp. děvčatech) z výše uvedené Společnosti a našich dozorech, alespoň co se hrubých prací týče. V rámci dalšího, zvláště pak interiéru a vybavení, doufáme, že si svoje místo na slunci příp. připomínkami u zhotovitele i investora, tedy na kraji,  vybojujeme, když jsme se koneckonců na PD nemalou měrou  podíleli.

Předchozí článek
Následující článek