Aktualita ze dne 22.12.2020

NÁVŠTĚVY PŘES SKLO. Vážení a milí blízcí klientů Domova, protože Vás i klienty  trápí absence fyzického kontaktu (videohovor není vždy ideální), protože AG testování negunguje jak má (byť jsme každý večer ubezpečování, že ano:)), protože nás zřejmě čeká zase posun do pátého stupně PSA  (pokud ještě nepošel), chceme vám vyjít vstříc a umožnit aspoň krátky kontakt s vaším blízkým zde.

Kontakt přes sklo, tedy bez testu

kde: vestibul  vchodu  pav. B, vestibul vchodu  pav. C

kdy: kdykoliv přes den vč. svátků a víkendů, 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

jak: bez nutné rezervace, optimálně však volejte předem  na přísl. ,,své" odd.,  ať personál  s přesunem klienta  do  vestibulu přísl. vchodu  počítá,

vstoupíte do vestibulu, zazvoníte a vyčkáte – personál  musí klienta doprovodit či na vozíku přivézt ke vchodu, někdy přiobléct, někdy musí prostě dělat jinou práci, takže celá akce může chvilku trvat, ve vestibulu vždy jen návštěva k 1 klientovi, pokud obsazeno, je třeba vyčkat mimo budovu a disciplinovaně se vystřídat.

V rámci návštěvy je pak možné personálu/klientovi  předat balíček, vánoční dáreček. Mluvte hlasitě, aby vás váš blízký slyšel i přes sklo. 

Z uvedeného je zřejmé, že tato forma kontaktu je možná jen u klientů nikoliv zcela imobilních. 

Díky za pochopení, opatrujte se. Za Domov ředitelka 

Předchozí článek
Následující článek