Aktualita ze dne 27.9.2020

SEMAFOR ŽLUTÁ.

Vážení a milí rodinní příslušníci, do případného úplného zrušení návštěv v DZR a návštěv v domácím prostředí (semafor červená, případně dříve) vás tímto velmi prosíme, abyste zvážili návštěvy klienta v domácím prostředí, pokud jen trochu možné, tyto návštěvy eliminovali zcela. Vždy předem kontaktujte SP Mgr. Sládkovou. 

Pro návštěvy v DZR pak stále platí striktní pravidla již vydaná s tím, že velmi prosíme o  jejich dodržování, ohlašování  příchodu personálu z bezpečné vzdálenosti, maximální eliminace kontaktu s personálem i dalšími klienty,  časové zkrácení na minimum, využívání prostor mimo pokoje, pokud nelze již využívat venkovních prostor, ohlašování odchodu personálu z bezpečné vzdálenosti vč. určení místa, kde jste během návštěvy pobývali z důvodu nutnosti jeho dezinfekce. To vše s OOP – po dezinfekci rukou před a během návštěvy, s rouškou zakrývající ústa i nos a to i během blízkého kontaktu s vaším blízkým – klientem Domova (během návštěvy tedy roušku nesundáváte nikdy).

Přijímaní nových klientů (do případného vyhlášení  STOP příjmu): a) příjem je realizován bez předchozího soc. šetření v domácím či jiném prostředí zájemce, pokud bude třeba,  budete tedy vyzváni k elektronickému odeslání materiálů b) k příjmu se dostaví jen 1 osoba – kontaktní osoba za dodržení podmínek, jež platí pro návštěvy DZR c) klient bude přijat pouze s negativním PCR testem ne starším 3 dnů a po min. 5 denní domácí  karanténě (tzn. bez návštěv ostatních rodinných příslušníků krom pečující osoby v OOP nebo profi soc. služby v OOP, bez vycházek mimo domácí prostředí krom procházek do přírody bez přítomnosti dalších osob krom osoby pečující atd.). 

Sledujte, prosím, naše webovky. 

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a součinnost   a  přejeme nám  všem pevné zdraví       za DZR ředitelka

Předchozí článek
Následující článek