Aktualita ze dne 10.12.2019

Rok 2019. V příštím roce, pokud zřizovatel dovolí resp. poskytne finanční prostředky, které již přislíbeny, plánujeme nakoupit další nová polohovací lůžka, obměnit téměř veškerou techniku v prádelně, do značné míry i v kuchyni, koupit nový motorový vůz lépe vyhovující převozu ještě částečně mobilního klienta a hlavně zrekonstruovat z vlastních fin. prostředků 2 koupelny…. Je toho hodně,  takže si přejme, ať se daří tendrovat, vybírat solidní dodavatele potažmo dodávky, ať  v konečném důsledky věci slouží tak, jak mají, klientovi i personálu.

První  velkou a logisticky s ohledem na klientu Domova velmi náročnou akcí bude výměna výtahu mezi pavilony A a B.

INFORMACE PRO PŘÍCHOZÍ DO DOMOVA – RODINY, NÁVŠTĚVY, OBCHODNÍ PARTNERY

VE DNECH 7.1. DO 15.2. 2018 BUDE  V ORGANIZACI REALIZOVÁNA VÝMĚNA VÝTAHU AB.

V TOMTO  OBDOBÍ  NEBUDE  V  PROVOZU VÝTAH NA SPOJOVACÍM KRČKU MEZI PAVILONY  A  A  B. 

V  PROSTORÁCH  KOLEM VSTUPŮ  DO  VÝTAHOVÉ  ŠACHTY  BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ PRÁCE.

PROSÍME O ZVÝŠENOU POZORNOST, OPATRNOST V  OKOLÍ STAVBY A RESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ PERSONÁLU, PŘÍP.  NA VSTUPECH DO BUDOVY, NÁSTĚNKÁCH ČI WEB.  STRÁNCE  ORGANIZACE.

PROSÍME  RODINY  O  VÝPOMOC  V PODOBĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO SVÉ BLÍZKÉ, ZEJMÉNA PAK BALENÝCH VOD PRO TY KLIENTY, KTEŘÍ  JSOU ZVYKLÍ BALENOU VODU PÍT. TÝKÁ SE PŘEDEVŠÍM RODIN  V  BLÍZKOSTI  NEJDKU RESP. TĚCH, KTERÝM TAKOVÁ POMOC NEČINÍ PROBLÉM. PITNÝ REŽIM FORMOU PODÁVÁNÍ ČAJE BUDE ZACHOVÁN. 

ZA POMOC, POCHOPENÍ A VSTŘÍCNOST ZA ORGANIZACI DĚKUJE   JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka

 
 

Předchozí článek
Následující článek