Aktualita ze dne 10.10.2016

STRASTI pana MATYÁŠE. Potkala jsem spolužačku z gymplu. Spolužačku s čerstvou zkušeností s péčí o umírajícího otce, se zkušeností s péčí  institucionalizovanou – lékařskou, ošetřovatelskou, následnou, paliativní. Neradostné povídání, truchlivé vzpomínky, jejichž důvodem nebylo jen odcházení toho nejbližšího, ale též setkání se systémy péče  výše zmíněnými. Své zkušenosti uzavřela  tím, co jako ředitelka DZR slýchávám od  rodin klientů poměrně často: ,,Dokud toto člověk nezažije, dokud toto člověka samotného nepotká, nedovede si vůbec představit, s jakými problémy je třeba počítat, co všechno musí člověk řešit, na co všechno je dobré se připravit a hlavně na jaké systémově nastavené limity institucionalizované péče narazí. K tomu občas arogance, nevstřícnost, absence  relevantních info….atd." 

Jsme veřejnou službou. A protože si myslím,  že veřenost nezajímá vždy jen výše úhrady za snídani na MATYÁŠI nebo nové fotky na webu, ale možná i problémy, starosti či strasti DZR MATYÁŠ přesahující, problémy týkající se pobytové sociální služby v ČR jako takové, otevíráme na našem webu nové okénko, novou sekci s názvem Strasti pana Matyáše, kde bychom tyto problémy pro náš segment mnohdy typické chtěli nějakým způsobem reflektovat, komentovat, příp. vyvěsit nějakou tu ,,výživnou" korespondenci mezi DZR a jinými institucemi. Samozřejmě ochrana osobních dat bude zajištěna, ochrana před zneužitím podpisu taktéž. 

Jsme  veřejnou službou. Kvalitní péče o vaše blízké je tou naší a jedinou prioritou. Rozhodně nechceme strašit. Jsme službou veřejnou a tudíž se domníváme, že veřejnost má právo vědět. Možná se podiví, možná i někdy pobavi.

Přeji vám všem jen samé pohodové dny. Ředitelka DZR

Předchozí článek
Následující článek